สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกนิภา  บุญเติม
2. เด็กหญิงนันทิพร  การะเกษ
3. เด็กหญิงสิริกร  การร้อย
 
1. นางสิริยาภรณ์  แสงนวล
2. นางสาวกชพร  เจือจันทร์