สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง(สนง.สลากฯ) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดำเนินงาม
2. เด็กชายมงคล  ศรเหิม
 
1. นางปาริชาต   แท่นแก้ว
2. นายโกวิท  กิ่งแก้ว