สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุฤาษี สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรพล  กล้าจงยิ่ง
2. เด็กชายลมเหนือ  จันทร์นวล
3. เด็กชายอดิศักดิ์  แรมสุข
 
1. นายประภาส  เหิรเมฆ
2. นางพริ้งเพรา  หร่ายพิมาย