สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเปรียง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 22.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ยอดเสาร์
 
1. นางสาวสุพรรณี  แสวงชอบ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญศรี
 
1. นางสาวสุพรรณี  แสวงชอบ