สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพะเนา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 11 1. เด็กชายวัชรพล  พันธ์ศรี
2. เด็กชายศุภกิตติ์  วงศาพานิชย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  หงษ์เหิม
2. นางสาวจันจิรา  พูนชัย
 
2 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์  หาดคำ
2. เด็กชายอดิเทพ  พ่อค้า
 
1. นายอิสรา  โสแก้ว
2. นางสาวจอมขวัญ  พอกพูน