สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะลัน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรฤทธิ์  มะณีจักร
 
1. นางกัญญา  นิสัยกล้า
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดัชถุยาวัตร
2. เด็กหญิงมินตรา  ชาวสวน
 
1. นางพรรณศิริ  ผาสุก