สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เงางาม
 
1. นางสาวทิวนันท์  เพ่งพิศ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุวงค์
2. เด็กหญิงรุ้งฟ้า  ทองแม้น
3. เด็กหญิงศศิธร  อรุณพาส
 
1. นางนภัสสร   บุญเลิศ
2. นางปฏิณญา  เกษรบัว