สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายธนากร  วุฒิยาสาร
2. เด็กชายธนาดล  ชะฎาทอง
3. เด็กชายพีระนันท์  วังสันต์
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  การะเกต
5. เด็กชายยศกร  โสชะนะ
6. เด็กชายสุรวิทย์  วงค์น้ำโจ้
 
1. นางมนเทียร  แก้วงาม