สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายชยุตรา  แพงคำมี
2. เด็กชายตะวัน  อุ่นทวี
3. เด็กชายพิทักษ์  มวยมั่น
4. เด็กชายรัชชานนท์  มอญคำ
5. เด็กชายศุภกิจ  แสนมี
6. เด็กชายเปี่ยมชัย  นิลแก้ว
 
1. นายเวนิช  แอกทอง
2. นางรัชนี  สิทธิศร