สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อามาตย์
2. เด็กหญิงพัชราภา  ประชาชัย
3. เด็กหญิงเตย  สุทธิปัญญา
 
1. นางสาวกัญญา  เพชรนาม
2. นางสาววันนี  จันดากุล
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กชายฉัตรชัย  สุทธิปัญญา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงวริศรา  ชัยภา
 
1. นางเนาวรัตน์  ล่าทา
2. นางสาววันนี  จันดากุล