สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระกาสังแก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธนนัต  สมบูรณ์
2. เด็กชายธนภัทร  สังเกตกิจ
3. เด็กชายธีรธร  แจ่มใส
4. เด็กชายภูมิรพี  สำราญใจ
5. เด็กชายวรวิทย์  วันทอง
6. เด็กชายอรรถพล  จินดาศรี
 
1. นายมานิต  สุขสกุล
2. นายบรรยง  ปฐมเสรี
3. นางมาลี  ภูมิสุข