สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ชัยมา
2. เด็กหญิงศุภิสรา  อุณาพันธ์
 
1. นางสาวณิชชา  ผลเกิด