สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กรุดมหาราช
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คะเรรัมย์
3. เด็กหญิงรัตติกาล  มะลิทอง
 
1. นางอมรรัตน์  กุชโร