สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านว่าน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุกฤตา  พิศิฏฐศักดิ์
 
1. นางสาวจอมขวัญ  เงางาม
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนันฐิตา  บุญเฟือง
2. เด็กหญิงวนัญญา  เพ่งพิศ
3. เด็กหญิงวนิดา  เพ่งพิศ
 
1. นายดิรัส  อุตส่าห์ดี
2. นางสาวสุวรรณ  อุส่าห์ดี