สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแงงกวง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองศิลป์
2. เด็กหญิงเกตน์สิริ  ศิลากุล
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  ชัยวิเศษ
2. นางสาวอารีรัตน์  ทรัพย์ครองชัย
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วบุตรดี
2. เด็กหญิงวรัญชนา  อสุรินทร์
 
1. นางสาวอัจจิมา  วิศิษฐ์สกุล