สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีราชา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีเพชร
 
1. นายนวพรรษ  ภูมิแสง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงกฤติยา  หาญเสมอ
2. เด็กหญิงพรพิมล  เกษแก้ว
3. เด็กหญิงสุนิสา  คุชิตา
 
1. นางสาวน้ำฝน  บุญตลาด
2. นางสุพิชชา  เสริมแสง