สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กชายจิระโรจน์  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงณุวดี  มาลัย
 
1. นางอุไรวรรณ  บูรณ์เจริญ
2. นางสำเนียง  สานะ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขจรพงษ์  สมบูรณ์
 
1. นางอุไรวรรณ  บูรณ์เจริญ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล   สำราญใจ
 
1. นางอุไรวรรณ  บูรณ์เจริญ