สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสลักได สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 59.66 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายนครินทร์  แก้วเหลี่ยม
2. เด็กชายพิสิทธิ์  ช่อเพชร
 
1. นางสุภาพร  สรรศรี
2. นายธนกฤต  แสงแก้ว