สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสลักได สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 59.66 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายนครินทร์  แก้วเหลี่ยม
2. เด็กชายพิสิทธิ์  ช่อเพชร
 
1. นางสุภาพร  สรรศรี
2. นายธนกฤต  แสงแก้ว
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91.25 ทอง 6 1. เด็กชายสุทธิธนินท์  ยอดดำ
 
1. นายสุพนธ์   ใยย้อย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  คำประทิก
 
1. นายสุพนธ์  ใยย้อย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 68.66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอรนลิน   สายรัตน์
 
1. นางเพชรรัตน์  มาอินทร์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกนกวรรณ์  ร้อยเชียงอินทร์
 
1. นางเพชรรัตน์  มาอินทร์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เจียรัมย์
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ขอชัย
3. เด็กหญิงสังวาลย์  แก้วพิลา
 
1. นางกมลทิพย์  รอบรู้
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลักษมณ  บำรุงแคว้น
2. เด็กหญิงศศิธร  ประหยัดสม
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ฉุนกล้า
 
1. นางกมลทิพย์  รอบรู้