สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  ศรีแก้ว
2. เด็กชายอรรณพ  กองกาญจน์
 
1. นายนิพนธ์  พิมพ์จันทร์
2. นางสาวอาทิตยา  ศรีแก้ว
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87.25 ทอง 10 1. เด็กชายนพดล  ผลาพรม
 
1. นายริเริ่ม  เจือจันทร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จุลกองฮ้อ
 
1. นางดวงจิต  พลศักดิ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐณัติพงศ์  กันพาณิชย์
2. เด็กชายวรพัฒน์  ศรีแก้ว
 
1. นายนิพนธ์  พิมพ์จันทร์
2. นางสาวอาทิตยา  ศรีแก้ว
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.2 ทอง 12 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  กึ้นทอง
3. เด็กหญิงศิริพร  พิมพ์จันทร์
 
1. นางอัมพร  สิงหล
2. นางดวงจิต  พลศักดิ์