สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันตรง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81.25 ทอง 11 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ชินภาพ
 
1. นายบัญชา  ปานทอง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงวริษา  ศรีขาว
 
1. นายชนินทร์  สมัครสมาน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริษา  ศรีขาว
 
1. นางสาวจินตนา  บุญใหญ่