สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  วงเวียน
 
1. นายปราการ  สนทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 53.82 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายทนงเกียรติ  ไหมทอง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เพิ่มทรัพย์
 
1. นายวุฒิพงษ์  พันธ์ศรี
2. นายประทักษ์  ยืนยิ่ง