สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามโค สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายวีรวุฒิ  สมานทอง
2. เด็กชายอนุชา  พอกพูน
3. เด็กชายเทวัญ  บุญเหมาะ
 
1. นายประวิทย์  จุฑาจันทร์
2. นายสังคม  สมสร้าง