สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วโมกข์
2. เด็กชายกฤษดนัย  วงศ์เหิม
3. เด็กชายพัชรพล  สร้อยดอก
 
1. นางปานหทัย  บุญเสริม
2. นางวิภาวี  ศรีตัมภวา