สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายสัญชัย  วรรณคำ
2. เด็กหญิงอลิษา  สุบินยัง
3. เด็กหญิงเสาวณี  ระเมียดดี
 
1. นางเยาวรัตน์  ฉัตรทอง
2. นางสาวเบญจภรณ์  บุญทศ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธรัญญา  พิศงาม
2. เด็กชายธีระศักดิ์  ระยาทอง
3. เด็กชายศิรา  พลศิมมา
 
1. นายนันทิพัฒน์  อาจหาญ
2. นางสาวดาริณี  ระวังชื่อ