สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เครือเนียม
2. เด็กหญิงรัตนากร  ประสมสมัย
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ยงคง
2. นางสาวธนพร  คนฉลาด
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสุชาวลี  มีโชค
 
1. นางสาวธนพร  คนฉลาด