สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายกิ่งติศักดิ์  กิ่งวงษา
2. เด็กชายพิรัชย์  กันนุฬา
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  วังสันต์
 
1. นายพิชิต  ทองงาม
2. นางผกาพันธ์  ทองงาม