สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันแสง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84.666 ทอง 8 1. เด็กหญิงมุฑิตา  ลืมไม่มิด
2. เด็กหญิงรัชนก  สมัครเดียว
3. เด็กหญิงลวัณรัตร  ขุนน้อย
 
1. นางบุปผา  แก่นอินทร์
2. นายสนัย  ชัยยา