สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันแสง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.33 เงิน 12 1. เด็กชายทวีศักดิ์  กระจับหอม
2. เด็กชายประวีร์  มะโนขาว
 
1. นายกิตติลักษณ์  กุลัพบุรี
2. นางสังวาลย์  กลีบแก้ว