สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.2 ทอง 9 1. เด็กชายณภัทร  เอกวรรณ
2. เด็กหญิงวรินธร  จันทา
 
1. นายสมหมาย  ฉิมมาลี
2. นางสาวรัตติยา  บำรุงไร่
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.6 ทอง 4 1. เด็กชายพร้อมพงศ์  ปุ่มเพชร
2. เด็กหญิงเจนจิรา  อินทหงษ์
 
1. นายสมหมาย  ฉิมมาลี
2. นางสาวสุณิสา  หาญยิ่ง
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุธิตา  ศรีผุย
2. เด็กชายเขตต์  งามใสย์
 
1. นายวีรพล  เจนขนบ
2. นายประทีป  จันทา