สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงพรนภา  วงศ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงอินทิรา  เลาเลิศ
 
1. นางสาวรุ่งเพชร  วิยาสิงห์
2. นางสาวพลับพลึง  บุญเจาะ