สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวัตร  นิลทัย
2. เด็กชายณัฐกรณ์  กระสังข์
3. เด็กชายสมศักดิ์  สุขเมือง
 
1. นางสุภรณ์  พูนเสงี่ยมศิลป์
2. นางอัฐนิยา  กองณรงค์