สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงฉันทิศา  สุมาลุย์
2. เด็กหญิงฑาวีนาฐ  ไอศวริยาธิปัติ
 
1. นายสมเทพ  วิวาสุขุ
2. นายสำราญ  ชัยภา