สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองท่ม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82.8 ทอง 5 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เจือจันทร์
2. เด็กชายนุกูล  วงเวียน
3. เด็กชายสุริยา  วงเวียน
 
1. นางวิไล  ลาภจิตร