สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 33 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธนภัทร  กรวยทอง
2. เด็กชายนครินทร์  มณีษา
 
1. นายณัฐปคัลภ์  เอ้กัณหา
2. นายชาญวิทย์  กรวยทอง