สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 46.23 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายจีรศักดิ์  สืบสุข
2. เด็กชายเจษฎา  กำลังสง่า
 
1. นางรวงทอง  รักษ์คิด
2. นางปิยมิตร  จันทราช
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายพสุธา  จาทุนิล
 
1. นางปิยมิตร  จันทราช
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงทิพรดา  สุภิษะ
2. เด็กชายพงศธร  มาลีแก้ว
 
1. นางกัญญภา  วงแหวน
2. นางปิยมิตร  จันทราช