สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสนิท สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72.7 เงิน 11 1. เด็กชายพัชรภูมิ  ตลับทอง
2. เด็กชายยุทธภูมิ  พวงมาลัย
 
1. นางพจมาน  อินทร์งาม
2. นายศักดิ์ชัย  หาสุข