สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสนิท สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงผกามาศ  สมหวัง
2. เด็กหญิงพิมพ์พร  ไกรเพชร
 
1. นายศักดิ์ชัย  หาสุข
2. นางอำนวยพร  กิ่งแก้ว