สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 56.64 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธวัชชัย  เหล็กเพชร
2. เด็กชายราชนาวินทร์  นนธิจันทร์
 
1. นางพัชร์ภรัณยา  สุขประสงค์
2. นางสาวศกุนิชญ์  มณีพร้าว