สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทูธเนศ  นาครินทร์
 
1. นางรัตติยา  ม่วงมิตร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทิวา  สีทอง
 
1. นางรัตติยา  ม่วงมิตร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณคาม
 
1. นางรัตติยา  ม่วงมิตร