สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกาเกาะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงนนท์ธิชา  รองแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  คำสียา
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  รองแก้ว
 
1. นางกชกร  ห้วยทราย
2. นางสิริพร  ทรงรัมย์