สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกาเกาะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 36.66 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธนวัฒน์  ริวลอดธนันต์
2. เด็กชายนพเก้า  ดีเลิศ
 
1. นายชาตรี  สุบินดี
2. นางนิตยา  บุญมา