สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แหลมทอง
 
1. นางสาวนันทนา  หวังมั่น
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพรธิดา  จันทอง
2. เด็กชายพรสวรรค์  ปิ่นเพชร
3. เด็กชายโอปอ  ชัยศรี
 
1. นางอภิรดี  มีสติ
2. นางสุพิณ  จันทร์ทอง