สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอันโนง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายธันวา   โยงรัมย์
2. เด็กชายธีรภัทร  แสนกล้า
3. เด็กชายวิทยากร  แสนกล้า
 
1. นายวิวัฒน์  สอาดยิ่ง
2. นายอนุสรณ์  บรรเทิงใจ
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ชวนชุมกัน
2. เด็กชายศรชัย  ถะเกิงสุข
3. เด็กหญิงสุภาดา  กระแสร์โสม
 
1. นายวิวัฒน์  สอาดยิ่ง
2. นายอนุสรณ์  บรรเทิงใจ