สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอน ฯ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายนพรัตน์  อุส่าห์ดี
2. เด็กชายวุฒินันท์  บุตรงาม
 
1. นางวิชชุกานต์  แสนแก้ว
2. นางสุภาภรณ์  สืบเพ็ง