สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88.75 ทอง 7 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ฝ่ายดำ
 
1. นายปิยะนันท์  นอบน้อม
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีหัวโทน
2. เด็กชายวัชรพงษ์  อุดมดัน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร์แก้ว
 
1. นางถาวร  ตีเงิน