สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายเริงชัย  กระแสเทพ
 
1. นางนวลจันทร์  ทองอุดม
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 31 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสุวรรณา  เจริญยิ่ง
 
1. นางนารีรัตน์  ดวงราษี