สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายชินวัตร   สายกระสุน
2. เด็กชายฌานิทธิ์มาแชลโล   ซานตามาเรียน
3. เด็กชายธีร์จุฑา  ชูแก้ว
4. เด็กชายภูมิรพี  แท่งทอง
5. เด็กชายวิชชากร  ทองศรี
6. เด็กชายศุภณัฐ  มาอยู่
 
1. นายพงษ์เทพ  ไกรการ
2. นายรัฐกร  อัณโน
3. นางจำลอง  สังโสมา