สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70.98 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพล  โทขันธ์
2. เด็กชายธีรเดช  หมายชัย
 
1. นายวิชะระ  จารัตน์
2. นางสังวาลย์  จารัตน์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  โคตรพงษ์
2. เด็กหญิงอารีญา  พอกพูน
 
1. นายนฤชา  สกุลนามรัตน์
2. นางชญาดา  สกุลนามรัตน์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ต้อนโสกรี
 
1. นางวิยะดา  นามปัญญา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐการณ์  โพธิ์ไทร
2. เด็กหญิงเมธาวี  แงวกุดเรือ
 
1. นางวิยะดา  นามปัญญา
2. นางสำรวย  ชิ้นทอง
 
5 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายชนกิจ  เดชคำภู
2. เด็กชายวิรัญญู  เว้าสำโรง
 
1. นายวัฒนา  สุขดี
2. นางสาวธีวารัตน์  ประวัติพร