สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรันยู  คำดี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อนุเคราะห์
 
1. นายเรืองโรจน์  โอษฐงาม
2. นายจำเนียร  เพาะเจริญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 94.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุชา  ถาวร
2. เด็กชายอุเทน  คำดี
 
1. นายเรืองโรจน์  โอษฐงาม
2. นายจำเนียร  เพาะเจริญ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  ทราจารวัตร
 
1. นายมังกร  โคตรวงศ์